Kolčák Ignác - akt - olej na desce - 60x50 cm rámováno

Kolčák Ignác - akt - olej na desce -  60x50 cm rámováno
Kód produktu: AD63
Cena bez DPH: 65 000,00 Kč
Cena s DPH: 65 000,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Počet kusů skladem: 1

Kolčak Ignác ( 1931  2008)

Narodil se 16. května 1931 v Sihelnom.

V roce 1958 ukončil studium na Akademii výtvarných umění v Praze.

V roce 1958 se vrátil na Oravu. Věnoval sa malířstí a kreslířství. Byl přijatý za člena Svazu slovenských výtvarných umelcov.

V roce 1965 sa stal spoluzakladatelem Oravské galerie a aktívně sa podílel na koncepci využiti a ochrany kulturních památek Oravy.

V roke 1970 sa stal ředitelem Oravské galerie, autorsky i organizačně prispěl k vybudování trvalé expozice slovenského tradičního lidového uměni na ostrově Slanica.

V letech 1975 až 1979 byl podpredsedou Svazu slovenských výtvarných umělců.

Od roku 1980 se věnoval sa komorní malířské a kreslící tvorbě, portrétu a krajině.

V roke 1990 se podilel na znovuoživení činnosti Umelecké besedy slovenské, ktere se v roce 1993 stal tajemníkem.

V roce 1995 organizoval plenér Orava 95 - Návraty k přírodě. Podilel se na vzniku Slovenské galerie v Békešskej Čabe a na založení Nadace Martina Benku při Umelecké besedě slovenské.

V roce 1996 organizoval Medzinárodní plenér Orava 96.

Věnoval se výstavní činnosti v rámci Umělecké besedy slovenské.

Motivy pro svojí maliařskou tvorbu čerpal z rodné Oravy. Svojí tvorbu prezentoval na vmnohých výstavách doma i v zahraničí, jeho díla sa nacházejí v mnohých galeriích.

Zmřel 20. ledna 2008 v Bratislave.

www.arcointerier.cz