Bauch Jan - Ježíš - litogarfie - 47x65 cm

Bauch Jan - Ježíš - litogarfie - 47x65 cm
Kód produktu: AD55
Cena bez DPH: 12 000,00 Kč
Cena s DPH: 12 000,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Počet kusů skladem: 1

BAUCH Jan (* 16. 11. 1898 Praha, + 9. 1. 1995 tamtéž) - český malíř, sochař a ilustrátor

Jan Bauch studoval na Uměleckoprůmyslové škole (1914-16; 1919-21) a na grafické speciálce pražské Akademie výtvarných umění (1921-23) u M. Švabinského. Byl členem Umělecké besedy, pak Spolku výtvarných umělců Mánes, v letech 1946-58 působil jako docent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem.

Ranou tvorbou se přiblížil kubismu, ale s výraznějším citem pro barvy, poté jej nakrátko ve 30. letech ovlivnil neoklasicismus a surrealismus, který poněkud transformoval do poetičtější a více senzitivní polohy. Vzrušená citovost také vlivem 2. světové války a národního ohrožení převážila; dynamizací malířského přednesu získala jeho tvorba výrazný expresívní účinek (Loreta, 1942; Týnský chrám, 1943; Zátiší s ovocem, 1942; Akt, 1942). Rozšířil se rovněž repertoár námětů - vedle zobrazování rodného města se objevily biblické motivy, kterými mohl vyjádřit i v době okupace obecně známou symbolikou utrpení (Kristus na hoře Olivetské, 1939). Souběžně s malbou se zabýval sochařstvím, kde jeho trvalým námětem zůstaly ženské figury (Sedící dívka, 1930; Myjící se dívka, 1930). Z monumentálních prací, kterými byl pověřen ve 30. a 40. letech, je třeba zmínit návrh mozaiky bývalé Zemské banky a okno chrámu sv. Víta v Praze.

www.arcointerier.cz